EAGLE.ONE logo Načítání...
Demonstrace využití technologie EAGLE.ONE ve vězeňském komplexu Rapotice
Blog a historie /

Demonstrace využití technologie EAGLE.ONE ve vězeňském komplexu Rapotice

29. 6. 2022

Drony jsou čím dál častěji zaznamenávány jakožto prostředníci pašování nejrůznějších předmětů a látek do věznic, což může mít katastrofické důsledky, nejsou-li drony včas odchyceny. Nejčastěji se jedná o drogy, mobilní telefony a v některých případech dokonce i zbraně. V nestřežený okamžik se využívá zejména rozbitých oken, ale jsou známy i případy, kdy došlo k tomuto přečinu za bílého dne na dvoře. Je zásadní, aby tomuto pašování bylo zabráněno, jelikož v nesprávných rukou může dojít i k ohrožení životů, a to jak vězňů, tak ostrahy a ostatních zaměstnanců věznice.

Neinvazivní odchyt nežádoucích dronů je ohromnou výhodou pro další nakládání s odchyceným dronem, např. pro účely forenzní analýzy, která je pak velice užitečná pro dopadení pachatele. Na vývoji této technologie neustále pracujeme a každý prototyp se vyvíjí kupředu. Jedním ze zásadních prvků, které najdeme v nejnovějším prototypu je bezpochyby technologie LiDAR, která je mnohonásobně přesnější než GPS. V kombinaci s umělou inteligencí se pak stává jedním z nejpřesnějších možných způsobů jak nejen dron zaměřit v reálném čase, ale i předvídat, kudy se dron bude pohybovat nadále.

Náš výzkumný tým má nyní za sebou experiment v reálném vězeňském prostředí, konkrétně ve vězeňském komplexu Rapotice, kde byl demonstrován odchyt potenciálního nežádoucího dronu nejnovějším prototypem s názvem Mark IV. Moc si vážíme, že nám Vězeňská služba ČR vyšla vstříc a demonstrace měla hladký průběh.

Vězeňský komplex Rapotice leží asi 30 km od Brna směrem na západ. Jedná se o areál rozkládající se na téměř stohektarovém pozemku, který původně sloužil jako základna raketového vojska Armády České republiky. Momentální kapacita věznice čítá až 755 trestanců, přičemž zde vykonávají trest pouze muži, a to jak odsouzení do zařízení s nízkým, tak středním i vysokým stupňem zabezpečení.

Podle Zuzany Rosendorfové, zástupkyně mluvčího věznice Rapotice, se kterou portál novinky.cz vedl na toto téma krátký rozhovor (k přečtení na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-cesi-vymysleli-unikatni-zpusob-jak-odchytit-nebezpecne-drony-40401753), se sice nejedná o situaci na denní bázi, ale přesto poměrně častou s rostoucí tendencí. Pro takto rozsáhlý areál, jakým Rapotice bezpochyby jsou, je záhodno, aby spolupracovalo více dronů-lovců v kombinaci pro co nejvyšší bezpečnost a zároveň pro adekvátní reakci na možný rozsáhlejší plánovaný útok dronů-narušitelů.

Pro portál novinky.cz sdělil několik slov i jeden ze členů týmu EAGLE.ONE, doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., zejména o výhodách našeho neinvazivního řešení. Reportáž můžete zhlédnout na https://www.stream.cz/domaci-9257/unikatni-lapac-vybaveny-siti-dokaze-chytit-za-letu-nezadouci-dron-64359145, který si můžete přečíst na https://nasregion.cz/rapoticka-veznice-se-nejspise-stane-mistem-pro-testovani-systemu-na-zneskodneni-dronu-280416/.

Kontakt

Napište nám

form.captcha